SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/017 | 3104 Salgótarján, Csokonai út 29.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

Intézményünk névadója, BORBÉLY LAJOS 1843. december 1-jén született a Torontál vármegyei Csókán. 1870-től a századfordulóig Salgótarjánban élt és tevékenykedett. A Rimamurány – Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság műszaki vezérigazgatójaként nagy szerepe volt városunk gazdasági és kulturális életének felvirágoztatásában. Sportpályákat, kultúrházakat, műkedvelő egyesületeket, zenekarokat, dalköröket támogatott és hozott létre. Szorgalmazta iskolánk jogelődjének az iparostanonc iskolának a megnyitását, amely 1889-ben valósult meg. Abban az időben elsősorban a fejlődésnek indult helyi ipart látta el szakképzett munkaerővel. Ez a tanoncképző iskola folyamatosan működött a századfordulót követően, a két háború közötti időszak alatt, majd azt követően a negyvenes évek végéig. A háború okozta veszteségek helyreállítása és a tőlünk nyugatabbra elhelyezkedő országok fejlődése ösztönzőleg hatott az országunk, városunk iparának a fejlődésére. A tanoncképzőt fejlesztve hozták létre a 211.sz.  MTH-t (211.sz. Munkaerő Tartalékok Hivatala), mely mai intézményünk jogelődjének tekinthető.

1976-ban került átadásra az újonnan épített komplexum a város déli részén, az akkori Munkaügyi Minisztérium anyagi támogatásával. Ez a változás névváltozással is járt, így lett iskolánk a 211. számú (ISZI) Ipari Szakmunkásképző Intézet.

1993-tól rövid ideig Borbély Lajos Műszaki Középiskola, majd 1995-től minisztériumi rendelkezés alapján lett az iskolánk Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Nógrád Megye Önkormányzatának határozata 2007. július 1-jével jogutóddal megszüntette a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, és a salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium önállóságát, és ezen intézményeket a salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumba (székhelyintézmény) integrálta tagintézményekként.

június 1-jétől a MIK, 2013. április1-től a KLIK vette át az intézményfenntartói feladatokat.2015 év júliusától újabb fenntartóváltást élt meg iskolánk, és az újonnan létrejött Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézményeként működött tovább Salgótarjáni SZC Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma néven. A szakképzési rendszer átalakítása után a 2016-17-es tanévtől a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma nevet vette fel. Az intézmény a 2020/21-es tanévtől Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium néven működik. Az ágazati képzési kínálat folyamatosan bővítésre került a piaci igényekhez igazítva. Építőipar, specializált gép- és járműgyártás, gépészet, kreatív, fa- és bútoripar, elektronika, elektrotechnika, szépészet ágazatok közül válaszhatnak a tanulók. Felnőttoktatás is folyik az intézményben, segítve az elhelyezkedést.

Kollégiumunk a Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Intézményegysége nevet kapta. Helyileg a 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. szám alatt található. A kollégium tanulói bentlakók, felvehető maximális létszám 210 fő. Az intézményegység a középiskolásoknak nyújt elhelyezést 4 személyes szobákban. Háromszori étkezést biztosítanak. A kollégisták segítséget kapnak a tanulmányokhoz.


Partnereink

SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3104 Salgótarján, Csokonai út 29.

Telefon: +36 32/418-600

E-mail: borbely@borbely-nmszc.hu

OM azonosító: 203048/017


2024Nógrád Vármegyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium